خاطرات عستاد

پشت صحنه ها، افکار، خاطره ها، یاد ها--- کمی بی پرده

خاطرات عستاد

پشت صحنه ها، افکار، خاطره ها، یاد ها--- کمی بی پرده

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

اصلا نمی دانم چه باید بگویم... آنقدر کوبیده شده ام که شاید اگر سیخی در من فرو رود، خلق گمان برند کباب کوبیده ام!!!
(اما در آینده مطالب بیشتری خواهم گذاشت)


  • عستاد اسفندیاری